Bruker- og salgsbetingelser

Bruker- og salgsbetingelser

Betingelser

Bruker- og salgsbetingelser

Vi har forsøkt å gjøre våre salgsbetingelser forståelige for vanlige folk - ikke bare advokater. Dersom det er noe du lurer på om dette som du ikke får svar på under, ta kontakt med oss.

Generelt

Foodcontrol.no er en tjeneste som leveres over tid, både gjennom digitale løsninger, innhold, og levering av varer og tjenester fra vår egen nettbutikk eller fra andre nettbutikker vi samarbeider med. Disse betingelsene gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester i Foodcontrol.no med datterselskaper og tilknyttede selskapene leverer (både digitale tjenester, inkludert - men ikke begrenset til - nettsted og app, såvel som leveringstjenester, og alt salg av varer og tjenester). Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, utgjør disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøp.

På Foodcontrol.no ber vi alle som ønsker å handle og bli kunde om å registrere konto og opplysninger om virksomheten i brukerkonto. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du eventuelt bestiller og noe lar oss lage Foodcontrol.no til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn og en inspirerende, hjelpsom tjeneste. Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår personvernerklæringvår personvernerklæring.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Foodcontrol.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Foodcontrol.no eller Foodcontrol.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Foodcontrol.nos side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Kjøp av varer på Foodcontrol.no kan kun gjøres av daglig leder eller myndige personer i bedriften. Betingelser for salg og annen informasjon på Foodcontrol.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte leveringspunkt og hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Food Control AS, org. nr. 924 345 446 MVA, og blir i det følgende benevnt «Foodcontrol.no», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 408 55 245. (Kundeservice nås på 408 55 245 med vanlig telefontakst).

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Food Control AS gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Mobilkamera

Kameraet brukes bare til å lese strekkoden til produktene. Denne informasjonen blir aldri lagret.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m.

På små bestillinger vil tillegg i leveringsprisen kunne tilkomme. Disse er spesifisert i våre prislister og i tilknytning til informasjon om total leveringspris.

Foodcontrol.no dekker et stort geografisk område og konkurrerer i flere markeder. Som innlogget bruker kan prisene variere med bl.a. geografi og lokale faktorer, slik som lokal priskonkurranse. Prisene på levering kan også påvirkes av etterspørsel og fremkommeligheten i ditt område.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Fakturaen har 7 / 14 dagers betalingsfrist fra den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt. For bedriftskunder påløper i tillegg et kreditt- og logistikkgebyr på 5% som legges til prisen på hver vare. Når man navigerer rundt i nettbutikken er prisene inkludert dette gebyret.

Foodcontrol.no forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Foodcontrol.no avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Foodcontrol.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Levering og forsinkelse

Ved leveringspunkt skjer utlevering av bestillingen på det leveringspunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. På næringsadresser leverer vi til dørterskel eller lasterampe. Foodcontrol.no har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Foodcontrol.no forbeholder seg rett til leveringsnekt til kunder uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig og sivilisert måte. Dersom sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Foodcontrol.no uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår varelevering som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Reklamasjon

Foodcontrol.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.
 • Vi har «frukt-og-grønt garanti» på våre varer. Det betyr at dersom du mot formodning har noe å utsette på frukten eller grønnsakene du har bestilt får du pengene tilbake for varene dette gjelder. Vi stiller ingen spørsmål.
 • Vi har «holdbarhetsgaranti» på enkelte av våre varer som forringes raskt, slik som ferskvarer av fisk og kjøtt. Der vi har holdbarhetsgaranti er dette, samt antall dager fra utlevering garantien gjelder, oppgitt i informasjonen om produktet. Dersom holdbarhetsgarantien av sjeldne årsaker ikke holdes, tilbyr vi pengene tilbake.
 • Holdbarhetsgarantien gjelder ikke så lenge varen er rabattert eller selges i forbindelse med kampanje.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert på bakgrunn av garantier (frukt-og-grønt garanti, holdbarhetsgaranti) eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering. Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til info@foodcontrol.no.

Uavhentede bestillinger og bestillinger som ikke kunne leveres

FoodControl.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte leveringstidspunkt.

Ved hentepunktsutlevering: Dersom du ikke henter bestillingen på leveringspunktet til avtalt tid vil varer som skal oppbevares i bestemte temperaturer (slik som frysevarer eller kjølevarer) bli helt eller delvis ødelagt.

Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt, må Foodcontrol.no motta beskjed om dette senest 12 timer før leverings punktets åpningstid for å få refundert totalsummen for bestillingen.

Av plasshensyn vil uavhentete bestillinger bli returnert. Dersom bestillingen ikke er tatt imot til avtalt tid vil du bli belastet et returgebyr på kr 300,- for å dekke våre utlegg knyttet til retur av varene. Hvis varer blir usalgbare eller går ut på dato som følge av at de ikke er hentet vil du i tillegg bli belastet for tapet som blir påført oss. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. Gebyret er begrenset oppad til bestillingens verdi.

Som en ekstra service til kunder som bestiller henting ved bemannede hentepunkt tilbyr vi mulighet for å «forhåndsvarsle ankomst». Funksjonen er frivillig å bruke, men kan medføre at varene flyttes til et temperaturmessig mindre optimalt lagringssted som en del av klargjøringen. FoodControl.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet til den ankomsttiden kunden spesifiserer.

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Du vil få mulighet til å få varene hensatt på din egen risiko eller å få ordren kansellert til et ekstra returgebyr på minimum kr. 500,- for å dekke våre utlegg knyttet til retur av varene og for å dekke tapet som blir påført oss i form av usalgbare varer. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. De samlede gebyrene er begrenset oppad til bestillingens verdi.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt på din risiko dersom ikke annet er avtalt. Varer som krever legitimasjon vil bli fjernet fra bestillingen dersom bestillingen må hensettes.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt på din risiko dersom ikke annet er avtalt. Varer som krever legitimasjon vil bli fjernet fra bestillingen dersom bestillingen må hensettes.

«Levering utenfor døren»

Tilbudet gjelder utvalgte områder, og åpner for bestillinger som leveres ved at de hensettes på adresser som «egner seg for dette» etter nærmere anvisninger oppgitt i kundens brukerprofil. Kriteriene for egnethet defineres av Foodcontrol.no og kan variere, men vi må ha tilgang til inngangsdøren, som ikke kan være bak en låst port.

Dersom du kvalifiserer til å bruke tjenesten, vil Foodcontrol.no strekke seg langt for å levere etter leveringsinstruksjonene du oppgir på din brukerprofil, men kan ikke alltid garantere dette.

Tilbudet gjelder ikke varer som krever legitimasjon.

Dersom du bestiller «Levering utenfor døren» overtar du ansvaret for alle varer som settes igjen utenfor adressen din fra leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet indikeres med et varsel gjennom pushvarsel eller SMS, og eventuelle andre varsler i appen eller nettbutikken. Videre aksepterer du at kvalitets- og holdbarhetsgarantier frafaller. Risikoen for at varene på annen måte ødelegges eller forringes som følge av at de står ubeskyttet mot dyr, tyveri og vær overdras på samme måte fra Foodcontrol.no til deg som kunde. Du aksepterer at ufullstendige og skadede leveringer ikke nødvendigvis vil bli fullt kompensert. Retten til reklamasjon begrenses til tilfeller som ikke skyldes hen setting.

FoodControl.no avgjør til enhver tid hvem som kan få tilbudet, og kan alltid trekke dette ubegrunnet tilbake, både per adresse eller i et helt område, for eksempel dersom hen setting av varer fører til en ulempe for Foodcontrol.no eller tredjepart.

Angrerett

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Foodcontrol.no AS, Hockeyveien 17, 1069 Oslo eller info@foodcontrol.no.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:
FoodControl.no AS,
Digitalt / Applikasjon,
E-post: info@foodcontrol.no

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
  • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 5. Signatur (Ved brev)

Kommunikasjon

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Brukeres øvrige plikter

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk som bedriftskonto,
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller FoodControl.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • Følge norsk lov. Ved mistanke om lovsstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

Oppskrifter og annet innhold lastet opp av brukere:

FoodControl.no gir deg muligheten til å laste opp, poste og redigere tekst og bilder. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på FoodControl.no.

Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på FoodControl.no, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter. Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på FoodControl.no er lovlig.

Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på FoodControl.no, herunder brukerkontoer, hvis vi finner grunn til å tro at det:

 • strider mot norsk lov,
 • ikke følger disse betingelsene,
 • kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,
 • inneholder kildekode eller annonser,
 • bryter åndsverkloven,
 • er gjort forsøk på å legge til eller endre innhold på en måte som ikke kan sies å være etter hensikten, f.eks. ved å endre eller legge til kildekode eller forsøke å påvirke FoodControl.nos utseende eller oppførsel,
 • er gjort forsøk på å skade eller få tilgang til FoodControl.no eller andre brukeres systemer,
 • inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,
 • foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

For å opprettholde kvaliteten på FoodControl.no forbeholder vi oss retten til å publisere eller avpublisere, endre eller fjerne innhold brukere publiserer gjennom vår tjeneste. FoodControl.no AS er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten eller utøvelse av denne retten.

FoodControl.no forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på FoodControl.no tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

Retur av pant

FoodControl.no tilbyr retur av pant i samarbeid med Infinitum AS. Vi aksepterer retur av pant i Infinitums pose spesiallaget til dette. Panteposen kan kjøpes i nettbutikken til kostpris av posen og egen kostnadsdekning ifbm. returtransport. Posen leveres til vår sjåfør og vil deretter transporteres til Infinitum AS for telling og behandling. Du vil motta en tilgodelapp pålydende den innleverte pantens samlede verdi. Tillat 7 virkedager for utstedelse av tilgodelapp for den innleverte panten.

Assisterte brukere

Funksjonaliteten åpner for at personer eller organisasjoner med myndighet og fullmakt til å utføre bestillinger på vegne av andre («Fullmaktshaver»), kan bestille varer til personer som har gitt slik fullmakt («Assisterte brukere»). Slik fullmakt reguleres gjennom avtaler mellom partene direkte, ikke med FoodControl.no AS. Assisterte brukere kan ikke opprette konto selv - slike kontoer kan kun opprettes av Fullmaktshavere som har inngått avtale med FoodControl.no om dette.

Egne leveringstider og leveringspriser kan gjelde for assisterte brukere. Levering til assisterte brukere tilbys ikke nødvendigvis i samme leveringsområde som andre kunder.

Faktura blir sendt på e-post eller med vanlig post til en valgfri fakturamottaker. Faktura på papir har et fakturagebyr på kr. 25,-. Faktura på e-post har ingen fakturagebyr. Faktura sendes som samlefaktura, etterskuddsvis, i slutten av hver måned. Betalingsbetingelsene er 7 / 14 dager dersom ikke annet er avtalt.

Bestillingsbekreftelse blir tilgjengelig på e-post (dersom gyldig e-postadresse er oppgitt), og som pakkseddel på papir sammen med bestillingen uten ekstra kostnad.

Plikter for Fullmaktshavere

Selv om ikke Fullmaktshavere er part i salgstransaksjonene ved hver bestilling, har de et særlig ansvar ovenfor eget personell, de assisterte brukerne de administrerer og FoodControl.no:

 • Fullmaktshavere kan gjennom FoodControl.nos systemer delegere videre myndighet og fullmakt til å utføre bestillinger til personer som utfører tjenester for denne («Bestiller», «Assistent»). Dette gjøres på Fullmaktshavers eget ansvar og risiko.
 • Fullmaktshavere, og eventuelt deres personell, skal fungere som primært kontaktpunkt for sine assisterte brukere og plikter dermed å tilby et kundeservice- og informasjonsapparat som tilstrekkelig dekker behovene til egen brukermasse. De skal også fungere som primært kontaktpunkt for eget personell («Bestiller», «Assistent») o.a.
 • Videre skal Fullmaktshavere stå for opplæring i relevante rutiner og bruk av systemer og er ansvarlig for at alle bestillinger gjennomføres på en sikker måte, med samtykke fra den enkelte bruker varene bestilles på vegne av.
 • Fullmaktshaver er ansvarlig for å erverve nødvendige rettigheter, skriftlig, eller på annen dokumenterbar måte, til å bestille på vegne av sine brukere og forplikte den assisterte brukeren økonomisk, samt sørge for at denne tillatelsen også gjelder for den enkelte Bestiller eller Assistent. FoodControl.no AS kan når som helst be om slik dokumentasjon for enkelte assisterte bruker, og dersom ikke slik dokumentasjon kan forelegges, er Fullmaktshaver økonomisk ansvarlig for bestillingene gjort i sine assisterte brukeres navn.
 • Fullmaktshaver er ansvarlig for at assisterte brukere registrert gjennom dem er oppført med korrekt, fullstendig utfylt og oppdatert personinformasjon, leveringsinformasjon og betalingsopplysninger.

Misbruk, mislighold eller brudd på betingelser kan føre til at hele avtalen med Fullmaktshaver, og deres tilhørende registrerte brukerkontoer, inkludert «Superbrukere», «Bestillere» og «Assisterte brukere», sies opp av FoodControl.no uten forutgående varsel og uten erstatning.

Bruker- og salgsavtale mellom den enkelte «Assisterte bruker» og FoodControl.no AS regnes som inngått når en Fullmaktshaver eller Superbruker oppretter en assistert bruker gjennom FoodControl.nos system for dette. Alle assisterte brukere som opprettes av Fullmaktshaveren er underlagt FoodControl.nos salgs- og brukerbetingelser samt personvernpolicy, med de samme rettighetene og pliktene som andre brukere. Fullmaktshaver er ansvarlig for å informere alle sine brukere («Assisterte brukere», så vel som «Superbrukere» og «Bestillere») om vilkår og betingelser for bruk av FoodControl.no før brukere registreres, samt legge til rette for at vilkårene forståes og følges når brukeren er registrert.

Ekstraordinære forhold

FoodControl.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis FoodControl.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor FoodControl.nos kontroll, og som FoodControl.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

FoodControl.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra FoodControl.nos side.

Force majeure

Er FoodControl.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er FoodControl.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

 • FoodControl.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • FoodControl.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer, har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. FoodControl.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • FoodControl.no AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom FoodControl.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • FoodControl.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. FoodControl.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Alt innhold på disse nettsidene er FoodControl.no AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra FoodControl.no AS.


Betingelsene ble sist oppdatert 20. april 2020.